โครงสร้างหัวข้อ

 • ขั้นตอนการชำระเงินใน Lazada

  การชำระเงินของคุณจะทำผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารทุกวันศุกร์
  คำสั่งซื้ื้อถูกจัดส่งออก
  คำสั่งซื้อถูกจัดส่งแล้ว

  สัปดาห์ที่ 1
  สินค้าทั้งหมดในงวดนี้จะได้รับการชำระเงิน

  การจ่ายเงิน

  สัปดาห์ที่ 2 วันศุกร์
  โอนเงินผ่านธนาคาร

  ได้รับเงิน

  ภายใน 1-3 วันทำการ
  ได้รัับการชำระเงิน  • การเข้าถึงรายงานทางการเงิน


   • ข้อมูลรายงานทางบัญชีสำหรับธุรกรรมทั้งหมด
   • รายละเอียดของรายรับและรายจ่ายชัดเจน