โครงสร้างหัวข้อ

 • เครื่องมือสำหรับการส่งเสริมการขาย

  เครื่องมือส่งเสริมการขายของ Lazada ช่วยให้คุณมุ่งเน้นการตลาด และเพิ่มการเข้าชมร้านค้าของคุณ
  • แคมเปญตลอดทั้งปี 

   • Lazada ช่วยร้านค้าในการจัดแคมเปญ
   • ลูกค้าเข้าชมร้านค้าของคุณมากขึ้น
   • เพิ่มยอดขายของคุณอย่างไม่มีขีดจำกัด

   • ปรับแต่งร้านค้าของคุณ

    • ปรับแต่งหน้าร้านค้าของคุณให้โดดเด่นได้อย่างง่ายดาย
    • สร้างความแตกต่างจากร้านคู่แข่ง
    • เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ
    • ทำให้คนเห็นสินค้าของคุณมากขึ้น

     • เลือกสินค้าที่ต้องการโฆษณาบน Lazada
     • ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า
     • ทำความเข้าใจประสิทธิภาพในสินค้าของคุณ